Meetings

Meer events

 1. Trefdag Spo(r)tlight

  dinsdag 31 oktober 2023

  Sport heeft een grote impact op de samenleving. Wij willen dit graag nog eens extra in de kijker zetten op onze trefdag SPO(r)TLIGHT. Deze vindt plaats in Scratch op het Antwerpse Kiel en we willen jou er graag bij hebben! 

 2. Meeting beleid

  vrijdag 2 juni 2023

  Op deze meeting praten we verder door op ons rapport over precaire praktijken, en hebben een gesprek over de netwerkdag Spo(r)tlight, die in het najaar in Antwerpen plaats vindt. 

 3. Meeting beleid

  zondag 30 april 2023

  Op deze meeting voor lidorganisaties nemen we de bevindingen van ons rapport over precaire sociaal-sportieve praktijken onder de loep. 

 4. Overleg platformbestuur

  woensdag 14 september 2022

  Hoera, het platform richt na 2 jaar een echt platformbestuur op. Dat moet zorgen voor meer participatie van de platformleden, en tegelijk bewaakt dit bestuur de richting van ons netwerk. Enkele platformleden zijn kandidaat om een rol op te nemen. Tijdens dit overleg praten we door over hoe we ons organiseren als bestuur. Kandidaat bestuurders zijn welkom, net als mensen die graag mee praten, maar daarom nog niet direct zelf een rol willen opnemen als bestuurder.

 5. Uitwisseling empowerment en vrijwilligers

  woensdag 4 mei 2022

  Op woensdag 4 mei organiseert het platform een uitwisselingssessie voor alle sociaal-sportieve praktijken die geïnteresseerd zijn in het thema empowerment en het versterken van vrijwilligers.  We faciliteren gesprek over dit thema dat voor veel praktijken een heet hangijzer is.

 6. Sociaal-sportief en hoger onderwijs: let's meet

  dinsdag 22 februari 2022

  Het platform organiseert op 22 februari een ontmoetingsmoment voor geïnteresseerde onderzoekers en docenten die ambiëren om praktijkrelevant te zijn. Je leest hier meer over het opzet en aanpak van deze dag, en hoe je kan inschrijven.

 7. Meeting: beleid

  vrijdag 1 oktober 2021

  Deze bijeenkomst focust op strategie in vindt plaats in het stadion van KAA Gent.  Samen met de platformleden bekijken we hoe we in het najaar 2021 en voorjaar 2022 willen wegen op het lokale en vlaamse beleid dat meer sociaal-sportieve accenten legt. 

 8. Zesde platformbijeenkomst

  vrijdag 2 april 2021

  We organiseren deze digitale groepsbijeenkomst voor alle sociaal-sportieve praktijken die onze plannen rond beleidsbeïnvloeding en een campagne willen vormgeven. Je kan ook aansluiten op een intervisie rond discriminatie en racisme in de sport

 9. Meeting: beleidsbeïnvloeding in 2021

  donderdag 4 maart 2021

  Tijdens deze meeting praten we door op onze strategie rond beleidsbeïnvloeding in 2021. Je krijgt eerst terugkoppeling over bestaande beleidsinitiatieven en we bespreken vervolgens ons plan rond beleidsbeïnvloeding. Het doel? De noden en behoeftes van sociaal-sportieve praktijken sterker agenderen.

 10. Meeting: de expertenpagina

  donderdag 25 februari 2021

  Deze meeting organiseren we voor platformleden die op de expertenpagina (willen) staan. We maken samen afspraken en ontwikkelen de basis voor een communicatieplan voor de expertenpagina.

Sluiten