Meetings

Meer events

 1. Iedereen welzijnscoach: inspiratiedag Molenbeek Rebels

  maandag 11 december 2023

  Molenbeek Rebels organiseert een inspiratiedag over het welzijnsthema. De club maakt werk van een welzijnsbeleid, zodat dit thema een essentieel deel wordt van de club. Deze “inspiratiedag” zoomt in op die welzijnsrol en de aanpak daar naartoe. We gaan in dialoog over hun tools, het eigenaarschap, de bredere werking, enz. 

 2. Ontbijt en voorstelling duurzaamheidsrapport BBJJA

  dinsdag 14 november 2023

  De vzw's BBJJA en Schoolgrappling nodigen je uit om op 14 november te komen ontbijten in hun nieuwe ontmoetingsruimte Hovenier.  Na een gezamenlijk ontbijt presenteren ze hun cijfers van 2022 - 2023, en uitdagingen.  Je kan er speeddaten met hun medewerkers die elk een eigen verhaal hebben over de  impact van hun werking. Je ontmoet er ook  leden van onze RVB.

 3. Trefdag Spo(r)tlight (volzet)

  dinsdag 31 oktober 2023

  Sport heeft een grote impact op de samenleving. Wij willen dit graag nog eens extra in de kijker zetten op onze trefdag SPO(r)TLIGHT. Deze vindt plaats in Scratch op het Antwerpse Kiel en we willen jou er graag bij hebben! 

 4. Meeting beleid

  vrijdag 2 juni 2023

  Op deze meeting praten we verder door op ons rapport over precaire praktijken, en hebben een gesprek over de netwerkdag Spo(r)tlight, die in het najaar in Antwerpen plaats vindt. 

 5. Meeting beleid

  zondag 30 april 2023

  Op deze meeting voor lidorganisaties nemen we de bevindingen van ons rapport over precaire sociaal-sportieve praktijken onder de loep. 

 6. Overleg platformbestuur

  woensdag 14 september 2022

  Hoera, het platform richt na 2 jaar een echt platformbestuur op. Dat moet zorgen voor meer participatie van de platformleden, en tegelijk bewaakt dit bestuur de richting van ons netwerk. Enkele platformleden zijn kandidaat om een rol op te nemen. Tijdens dit overleg praten we door over hoe we ons organiseren als bestuur. Kandidaat bestuurders zijn welkom, net als mensen die graag mee praten, maar daarom nog niet direct zelf een rol willen opnemen als bestuurder.

 7. Uitwisseling empowerment en vrijwilligers

  woensdag 4 mei 2022

  Op woensdag 4 mei organiseert het platform een uitwisselingssessie voor alle sociaal-sportieve praktijken die geïnteresseerd zijn in het thema empowerment en het versterken van vrijwilligers.  We faciliteren gesprek over dit thema dat voor veel praktijken een heet hangijzer is.

 8. Sociaal-sportief en hoger onderwijs: let's meet

  dinsdag 22 februari 2022

  Het platform organiseert op 22 februari een ontmoetingsmoment voor geïnteresseerde onderzoekers en docenten die ambiëren om praktijkrelevant te zijn. Je leest hier meer over het opzet en aanpak van deze dag, en hoe je kan inschrijven.

 9. Meeting: beleid

  vrijdag 1 oktober 2021

  Deze bijeenkomst focust op strategie in vindt plaats in het stadion van KAA Gent.  Samen met de platformleden bekijken we hoe we in het najaar 2021 en voorjaar 2022 willen wegen op het lokale en vlaamse beleid dat meer sociaal-sportieve accenten legt. 

 10. Zesde platformbijeenkomst

  vrijdag 2 april 2021

  We organiseren deze digitale groepsbijeenkomst voor alle sociaal-sportieve praktijken die onze plannen rond beleidsbeïnvloeding en een campagne willen vormgeven. Je kan ook aansluiten op een intervisie rond discriminatie en racisme in de sport

Sluiten