Over het sociaal-sportief platform

Het sociaal-sportief platform is een plek voor en over de sociaal-sportieve praktijken. Dit platform verenigt sociaal-sportieve praktijken over heel Vlaanderen en Brussel.

Over ons

Het sociaal-sportief platform is een plek voor en over de sociaal-sportieve praktijken. Meer info over deze term vind je hier. Ons platform verenigt sociaal-sportieve praktijken over heel Vlaanderen en Brussel. Ons doel is tweeledig: krachten bundelen en wegen op het beleid. Dēmos trekt en coördineert het platform, samen met de leden. Het sociaal-sportief platform krijgt ondersteuning van Sport Vlaanderen om haar werking verder te ontplooien. Deze website belicht niet alleen het straffe werk van deze praktijken: we bouwen ook bruggen met andere organisaties en overheden en werken toe naar een optimale samenwerking tussen praktijken.

Wat doen we?  

Het sociaal-sportief platform ontwikkelt zich als netwerkhub. Ons ondersteuningsaanbod bestaat uit vier luiken: 

  • Enkele groepsbijeenkomsten per jaar: We organiseren jaarlijks meerdere groepsbijeenkomsten waarop je als praktijk wordt uitgenodigd. We gebruiken deze momenten voor uitwisseling en om nieuwe projecten op te zetten. 
  • Thematische werkgroepen: We werken in kleinere groep aan thema’s met een draagvlak: een campagne, een memorandum, een beleidsmoment …   
  • Ondersteuning op maat: Waar nodig, bieden we maatgerichte ondersteuning voor praktijken met particuliere vragen. 
  • Een digitale leeromgeving: We ontsluiten verhalen van goede praktijken op onze website. Daarnaast is er voor de leden een digitale leeromgeving waar praktijken elkaar kunnen treffen voor uitwisseling en advies. 

Hoe werken we?

We werken bottom-up en vanuit een gedeeld draagvlak. Ons aanbod ontplooit zich gezamenlijk waar mogelijk, en op maat waar nodig. We werken op wat verbindt en op gedeelde noden. Het platform werkt via een lidmaatschap. De praktijken bepalen zelf de koers van het platform, in samenspraak met Dēmos als trekker.

Wil je lid worden? Lees dan hier hoe je je kan registreren

Meer info: stel je vraag via sociaalsportief@demos.be

Sluiten