Over Iedereen welzijnscoach: inspiratiedag Molenbeek Rebels

Iedereen welzijnscoach: inspiratiedag Molenbeek Rebels

Wat? Molenbeek Rebels organiseert een inspiratiedag over het welzijnsthema. De club maakt werk van een welzijnsbeleid, zodat dit thema een essentieel deel wordt van de club. Deze “inspiratiedag” zoomt in op die welzijnsrol en de aanpak daar naartoe. We gaan in dialoog over hun tools, het eigenaarschap, de bredere werking, enz. 

Wie organiseert? Molenbeek Rebels! Deze club droomt van een samenleving waar alle meisjes en vrouwen hun rechten mogen, kunnen en durven opeisen en actief participeren in de maatschappij. Ze combineren passie voor basketbal én sociaal engagement. Hun hoofddoel is niet zozeer sportief succes, maar wel meisjes empoweren. Zeker meisjes die opgroeien in kwetsbare situaties. Molenbeek Rebels werkt bottom-up binnen een visie die steunt op drie kernwaarden: gelijkheid, gedeeld leiderschap en eigenaarschap. 

Voor wie is deze inspiratiedag? Beleidsadministraties, lokaal sociaal middenveld, vrijetijdaanbieders, sportdiensten, achterban van sociaal- sportieve praktijken en sportfederaties. 

Waar? Dapperenstraat 20, 1081 Koekelberg

Inschrijven? Je kan inschrijven via deze link.

Meer info over Molenbeek Rebels vind je op www.molenbeekrebels.be. Meer info over deze inspiratiedag vind je bij Arthur Merveille: arthur.molenbeekrebels@gmail.com .

Molenbeek Rebels krijgt voor haar werking en deze dag de steun van be.brussels, Gemeenschapscentrum De Platoo, Ucb Community Health Fund, Vlaanderen, De Koning Boudewijnstichting, VGC Sport in Brussel, Demos en het Sociaal Sportief Platform

Sluiten