Voor wie?

Ben je een sociaal-sportieve praktijk en geïnteresseerd om deel te nemen in ons platform? Dan ben je zeker welkom! Als lid krijg je gratis toegang tot vier vormen van ondersteuning: groepsbijeenkomsten, een digitale uitwisselingsomgeving, thematische werkgroepen en ondersteuning op maat. Wens je aan te sluiten, dan neem je best contact op met sociaalsportief@demos.be. We zorgen dan voor kennismaking en een login voor de digitale uitwisselingsomgeving. 

Wat we van onze leden verwachten

We verwachten geen financiële bijdrage voor je lidmaatschap, wel dat je jezelf kan identificeren als een sociaal-sportieve praktijk. We richten ons met dit platform naar praktijken die beantwoorden aan de volgende vier criteria:

  • Je praktijk heeft expliciete sociale ambities. Je werkt systematisch aan een sociaal-maatschappelijke meerwaarde via sport. Dat is zichtbaar in de dagelijkse werking, visie en structuur van je organisatie. De leefwereld van je (minder kansrijke) doelgroep staat centraal in je aanbod, en daardoor maak je bruggen met andere levensdomeinen zoals bijvoorbeeld jeugdwerk, welzijn of onderwijs.
  • Je praktijk heeft enkele kenmerken van een sportvereniging en je sportpraktijk claimt een permanent bestaansrecht. Je leidt niet enkel toe, en je organisatie heeft dus een eigen identiteit: bijvoorbeeld een (club-)naam, Facebookpagina of website.  
  • Je praktijk kiest voor kwaliteitsvolle en duurzame sportbeoefening. En binnen dit duurzame kader ontwikkel je ook vormen van laagdrempelig sporten. Dat jouw vereniging sociale ambities heeft, doet niets af van je sportieve dromen, recreatief of competitief. 
  • Zowel vrijwilligers als beroepskrachten zijn welkom op ons platform. Maar als je een beroepskracht bent, dan ben je beroepsmatig actief in een sociaal-sportieve praktijk en niet errond. De sportpraktijk is dus de plek waar je bureau staat. Andere beroepskrachten zijn van harte welkom voor samenwerking op een andere manier.

Klaar om lid te worden? Vul dan hier je aanvraag in.

Bekijk hier het overzicht van de huidige leden.

Sluiten