Tweede platformbijeenkomst richting memorandum

Tweede platformbijeenkomst richting memorandum

10 oktober 2019

   Tweede platformbijeenkomst richting memorandum

Op 4 oktober kwamen we samen in het Antwerpse scoutshuis om te discussiëren over de opmaak van ons memorandum voor sociaal-sportieve praktijken. 

Tijdens de bijeenkomst verzamelden we 25 deelnemers en legden we de krijtlijnen van ons memorandum voor aan de praktijken. Een kleinere kerngroep had de voorbije maanden gesleuteld aan een beleidstekst met aanbevelingen voor een gelijker (sport-)beleid. Deze bijeenkomst lasten we in om te horen hoe groot de gedragenheid was, en waar er nog gesleuteld moest worden aan de tekst. Na een korte algemene presentatie werkten we in kleinere groep door op thema's die leven. We schaafden aan punten en komma's, en bepaalden samen de communicatiestrategie voor onze gedeelde boodschap. We besloten de dag met de conclusie dat het memorandum op heel wat medestanders kan rekenen en dat we november 2019 gezamenlijk naar buiten kunnen treden met ons memorandum. 

Terug naar overzicht
Sluiten