Eerste platformbijeenkomst zet in op ontmoeting

Eerste platformbijeenkomst zet in op ontmoeting

19 mei 2019

   Eerste platformbijeenkomst zet in op ontmoeting

Op 16 mei 2019 hielden we in Brussel onze eerste platformbijeenkomst van sociaal-sportieve praktijken. Een 25-tal praktijkwerkers uit heel Vlaanderen tekende present voor een dag die in het teken stond van kennismaking en het bepalen van prioriteiten.

Met de opstart van dit platform hebben we een drieledig doel: sociaal-sportieve praktijken zichtbaar maken, verenigen en wegen op het beleid. Om dat te realiseren is er voldoende draagvlak nodig. Na een korte algemene presentatie bouwden we tijd in voor enkele kennismakingsrondes tussen de praktijken. Daaruit leerden we dat er veel vraag is naar een sporttakoverstijgend platform dat focust op zowel vrijwilligers als geprofessionaliseerde praktijken.

Vervolgens gingen we in discussie over enkele hete hangijzers die we verder zullen opnemen. Deelnemers gingen in gesprek over de noodzaak van een memorandum, het creëren van een visuele identiteit met bijvoorbeeld een logo, de nood aan meer praktijkbeschrijvingen en actuele vormingsnoden. 

Na de middagpauze gaven we de ruimte voor informele gesprekken tussen geïnteresseerde praktijken en enkele externe partners die een interessant ondersteuningsaanbod presenteerden. Terwijl Karen Hiergens van de Sociale Innovatiefabriek het traject Social SportUp toelichtte, gaf Inge Stuer van Jint duiding bij de mogelijkheden die Europese projecten kunnen bieden. En ondertussen konden mensen aanschuiven bij academici Pascal Delheye (UGent Leerstoel Frans Verheeke) en Zeno Nols, die allebei ambiëren om meer praktijkrelevant onderzoek te doen voor sociaal-sportieve praktijken.

Meer info en presentaties vind je hier

Terug naar overzicht
Sluiten