Zesde platformbijeenkomst over racisme, een campagne en een beleidsmoment

Zesde platformbijeenkomst over racisme, een campagne en een beleidsmoment

5 april 2021 om 10:47 door Pieter Smets

   Zesde platformbijeenkomst over racisme, een campagne en een beleidsmoment

Op 2 april staken we de koppen bij elkaar. Ondanks de corona-periode werkten we de voorbije maanden in kleinere werkgroepen aan topics die leven bij sociaal-sportieve praktijken. Deelnemers kregen de kans om hierover meer te weten, feedback te geven en om nieuwe plannen te smeden. 

Na een plenair gedeelte was er de mogelijkheid om door te praten in kleinere groepen. In een eerste groep werd de basis gelegd voor een studiedag die we vanuit het platform willen organiseren. Zeno Nols deed de moderatie en kwam tot de conclusie dat we in het voorjaar een studiedag moeten organiseren waar de focus op beleidsbeïnvloeding ligt, maar waar we ook een street credible kantje in moeten steken.

Een tweede groep deed een uitwisseling over racisme en discriminatie in cultuur, jeugdwerk en sport. Aline Dusabe, medewerker bij Demos, verzorgde de moderatie en ze lichtte een onderzoeksproject toe dat de bedoeling heeft om dit probleem te tackelen.

Daarnaast organiseerden we een uitwisseling over de expertenpagina van het platform. Ook de plannen rond onze campagne werden toegelicht, en er werd een plan van aanpak voorgesteld, dat werd goedgekeurd. In het najaar van 2021 willen we een campagne uitrollen die de insprerende kracht van sociaal-sportief aan een groter publiek toont.   

Terug naar overzicht
Sluiten