Derde en vierde platform in een digitaal jasje

Derde en vierde platform in een digitaal jasje

30 april 2020 om 12:45 door Pieter Smets

   Derde en vierde platform in een digitaal jasje

Op 13 maart 2020 hadden we een fysieke platformbijeenkomst gepland in Brussel. Maar corona besliste er anders over, en dus schakelen we over naar een digitale modus. 

Onze bijeenkomst stond letterlijk geprogrammeerd aan de vooravond van de eerste lockdown. Brussels Young Wrestling Style en Urban Center Brussel hadden een boeiend programma in elkaar gestoken. Maar de pandemie dwong ons om het programma te annuleren. In de plaats daarvan lasten we in april 2 digitale sessies in voor geïnteresseerde platformdeelnemers. In twee groepen van 10 à 15 deelnemers legden we samen de toekomstige prioriteiten van het platform.

Het platform besloot op deze meeting dat we naast onze groepsbijeenkomst, steeds meer zullen werken in thematische verdiepingsgroepen. De algemene bijeenkomsten zijn gericht op het delen van info en het zoeken van draagvlak. Daarnaast willen we meer toewerken naar kleinere werkgroepen die ideeën verfijnen.

In een eerste werkgroep ontpopte het idee om een gezamenlijke campagne te ontwikkelen. De verbindende kracht van sociaal-sportieve praktijken moet daarbij centraal staan en getoond worden aan een breed publiek. De werkgroep campagne gaat hier verder mee aan de slag. Ook beslisten we om een werkgroep 'vorming' op te richten. Die werkgroep zal zich toeleggen op de verkenning van mogelijkheden om samen vorming en consulting te organiseren voor externe partners. Later in het jaar kunnen we de voortgang van onze projecten dan terugkoppelen aan een bredere groep platformleden. Zo houden we iedereen betrokken en blijft het platform issue-gedreven werken. 

Terug naar overzicht
Sluiten