Leden detail

vzw Genesis

Vzw Genesis is een groepering van geëngageerde mensen uit diverse sectoren en geledingen van de maatschappij die zich willen inzetten voor een betere wereld voor iedereen, zeker ook zij die moeilijker aansluiting vinden in de maatschappij. Naast sociale projecten (waterputten graven en bomen planten in Zuid-Oost Marokko) en 'Score your goal' (waarbij jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt via sport, mentale coaching en maatschappelijke oriëntatie de brug naar een succesvolle instap in de arbeidsmarkt maken), organiseren we FC Genesis, een ambitieuse zaalvoetbalploeg waarin mensen in kwetsbare situaties via sport hun identiteit positief laten ontwikkelen.

http://vzw-genesis.be/

Tel.: 0473330650
Sluiten