Leden detail

Xtra Time

Xtra Time, de omnisportclub van De Sleutel en Weerwerk, is in 2014 ontstaan vanuit de nood aan een intermediair sport- en beweegaanbod op clubniveau. Deze werking heeft antennes in Gent, Brugge en Antwerpen.

Bij ons staat het plezier, de beleving, fairplay en succeservaring centraal. Wie deelneemt is altijd welkom, ook deelnemers die aankomen halverwege of op het einde van een activiteit. De club biedt een vast en een vrijwillig sport- en beweegaanbod. Hierbij proberen we het pallet aan mogelijkheden zo uitgebreid mogelijk te maken en niet enkel te focussen op gekende én innovatieve sporten.

Een beetje voorgeschiedenis

De praktijk leerde dat de stap naar een reguliere sportclub voor mensen met een verslavingsverleden immers veel te groot was. Het vereist wel wat (sociale) vaardigheden en zelfvertrouwen om vlot te integreren.

Sport is een krachtig middel ter stimulatie van de re-integratie van kwetsbare volwassenen uit kansengroepen. Dankzij projectmiddelen konden we in 2013 binnen De Sleutel grondig werk maken van de uitbouw van een onderbouwde methodiek. Nadat dit vast sportaanbod uitgebouwd werd binnen de afdelingen van De Sleutel met focus op kwaliteit, succeservaring en het leren kennen van nieuwe sporten, ontwikkelden we ook een methodiek om sport en beweging binnen een traject naar werk structureel in te bedden op onze activerende werkvloeren (sociale werkplaats). Een derde project situeerde zich in de vrije tijd: hoe kunnen we drempelverlagend werken met kansengroepen om de stap naar het reguliere sportcircuit, die erg groot is, te verlagen.

De impact van sport op de trajecten van onze doelgroep is groot. Naast positieve ervaringen in hun behandeltraject en het leren kennen van elkaars en eigen talenten op een sportvloer constateerden we dat onze fitheidsmethodiek in een traject naar werk erg succesvol was: een daling van het ziekteverzuim, grotere kansen op slagen na het afleggen van positieve conditietesten en beter gefundeerde, realistische jobtargets. Ook in de vrije tijd beginnen de kiemen die we zaaiden te groeien: (ex-) cliënten tonen steeds meer bereidheid om zelf rollen op te nemen om onze methodieken te verankeren, gaande van mee cliënten begeleiden tot participatie aan evenementen en het mee faciliteren/organiseren van events.

Vast sportaanbod

In de afdelingen van De Sleutel en Weerwerk voorzien we binnen het programma een vast wekelijks sportmoment met aandacht voor ontdekking en plezierervaring. Dit gebeurt in samenwerking met de sportdienst en Sportwerk. Tijdens de schoolvakanties wordt dit vervangen door enkele sportevent (met ondersteuning) voor alle afdelingen en partners daarbuiten.

Vrijwillig sportaanbod

In sommige regio’s organiseren we ook een vrijwillige aanbod. Zo is er in Gent al jaren een samenwerking  met KRC Gent Atletiek en bieden we een volledig jaar start to atletiek op maandag. Momenteel is er in Gent een coronaproof alternatief aanbod op dinsdagavond.

Daarnaast nemen we ook regelmatig deel aan events. Hierbij denken we aan het provinciaal voetbaltornooi van Parantee Psylos, de deelname aan regionale sportevenementen (vb de 1/8e triatlon van Knokke Heist en midzomernachtrun, de Marathon van Gent,…).

Er zijn ook regelmatig tijdelijke samenwerkingsverbanden: met de Vlaamse Roeiliga, de Flaffers van Assenede ( ttz de Flitsende Asseneedse Fietsers). Ook de bedrijfswereld ziet een meerwaarde in samenwerking. Zo organiseerde Axians intern een sportieve maand met tal van beweeg-initiatieven. Als toetje werd een voetbalwedstrijd georganiseerd tegen Xtra Time Gent.

Ook zin om deel te nemen of samen te werken?

Xtra Time hanteert onder meer sport als een belangrijk middel in het verwerven en behouden van een cleane en prettige levensstijl. Elke volwassenen die zin heeft om actief te zijn binnen ons beweegaanbod (rekening houdende met de sportafspraken) is meer dan welkom. Tot snel!

https://xtratime.vlaanderen/

Tel.: 0478590408
Sluiten