Leden detail

Kureghem Boxing Academy vzw

Kureghem Boxing Academy heeft enerzijds zijn boksaanbod opgericht om dit te gebruiken als middel om vriendschappen tussen kinderen/jongeren en hun ouders te verbeteren, maar ook om gemeenschappen dichter bij elkaar te brengen. Onze academie is een ontmoetingsruimte voor iedereen.

Educatief boksen wordt aangeboden om de bokssport toegankelijk te maken, ondersteund in een pedagogisch kader waar er steeds kwalitatieve begeleiding wordt voorzien.

Anderzijds bieden de activiteiten van KBA een kans aan de jongeren om hun droom om topsporter te worden te bereiken om vervolgens later de Olympische top te kunnen bereiken.

http://www.kureghemboxingacademy.be

Tel.: 0484542969
Sluiten