Experts detail

Mathilde Renson
Circus Zonder Handen
  • pedagogie
  • diversiteit en inclusie
  • mensen met een beperking
  • drempels wegwerkern
  • vindplaatsgericht sporten

Mathilde is pedagogisch coördinator van Circus Zonder Handen, de sociaal-inclusieve urban circusschool van Brussel. Mathilde werkt sinds 2015  bij Circus Zonder Handen (CZH) en heeft in haar groei binnen de organisatie verschillende functies bekleed, waardoor ze de circusschool door en door kent. Warm wordt Mathilde van pedagogische kaders uitbouwen, jongeren op maat laten groeien en linken leggen tussen verschillende organisaties. 

CZH is de sociaal-inclusieve urban circusschool van Brussel waar vanaf 4 jaar circusactiviteiten worden aangeboden in de vrije tijd. Hierbij vertrekt CZH vanuit de visie #circusvooriedereen en werkt zo laagdrempelig mogelijk in 9 Brusselse kwetsbare wijken met meer dan 40 verschillende partners. 

CZH brengt haar aanbod onder de aandacht van kwetsbare groepen door de organisatie van toeleidingsactiviteiten in scholen, bij partnerorganisaties en door vindplaatsgericht te werken in de verschillende wijken.

Met circus als middel werkt ze aan de sociale, technische, artistieke en pedagogische ontwikkeling van onze jongeren. CZH leidt Brusselse jongeren op tot trainers en artiesten. De expertise van Zonder Handen zit in de kracht van connectie en het verbinden van de Brusselse jeugd in een grote familie. 

Sluiten