Experts detail

Laurent Dupon
LeuvenFietst vzw
  • diversiteit en inclusie
  • werken met partners sociale innovatie
  • drempels wegwerken
  • sportieve leeromgeving

Sociale organisaties in de jeugdhulp zoeken toegankelijke sportactiviteiten voor hun jongeren. Zelf hebben ze meestal niet de nodige middelen, materiaal, medewerkers of know-how om een aantrekkelijke activiteit te creëren en het reguliere aanbod is vaak te duur. Als er toch (beperkt) budget is om sportmateriaal aan te kopen gebeurt dat niet altijd doordacht, wordt het niet optimaal gebruikt of heeft men geen centen of kennis in huis voor het onderhoud. Er worden bijvoorbeeld mountainbikes aangekocht, maar er is niemand die een groep jongeren kan begeleiden op een fietstocht. De fietsen worden niet goed onderhouden en staan dan te verkommeren, er is geen plaats om ze deftig te stallen of een opvoeder moet die taak erbij nemen maar heeft al genoeg andere zorgen.

Laurent Dupon, sportinstructeur, economist en vrijwilliger in de jeugdhulp biedt via LeuvenFietst vzw hiervoor oplossingen. Inclusief waar mogelijk, op maat waar dat meer aangewezen is. Door enerzijds specialisatie en structuur,  anderzijds een open gemeenschap waar vrijwilligers hun steentje bijdragen, wordt laagdrempelig maar efficiënt ondersteuning geboden aan een waaier van partners in de jeugdhulp. Dit doen we door het organiseren van fietsinitiaties, sportief-culturele evenementen, fietsrepaircafés, meerdaagse uitstappen, sportkampen, beheren van een fietsclub, ...  het uitlenen en onderhouden van het eigen fietsenpark en dat van de partners en het adviseren over fietsbeleid.

Sluiten