Experts detail

Wim Beelaert
KAA Gent Foundation
  • werken met partners
  • groeien als club
  • sociale innovatie
  • sportieve leeromgeving
  • ontwikkeling methodieken

Wim Beelaert is sinds november 2011 algemeen coördinator van de KAA Gent Fondation. Hij bouwde de publiek-private samenwerking tussen KAA Gent en de Stad Gent uit tot een bloeiende sociaal-sportieve praktijk met een rijk pallet aan projecten en activiteiten.

Rond KAA Gent bracht hij diverse actoren uit de sociale, sportieve, culturele en academische wereld samen. Met de publicatie van strategische meerjarenplannen in 2012 en 2017 gaf hij de organisatie vaart. Via jaarrapporten en financiële rapportages werd niet enkel verantwoording afgelegd aan de stakeholders van de organisatie, er werd ook een breed draagvlak gebouwd voor de hele werking. Onlangs werd de werking en financiering van de KAA Gent Foundation verzekerd tot 2025.

Het opmaken en opvolgen van subsidiedossiers, het uitdenken en uitwerken van participatieve processen, het stimuleren van overleg, het opbouwen van netwerken en het opzetten van duurzame samenwerkingen, zowel met professionelen als met vrijwilligers, is zijn grootste kracht. Zowel op lokaal, Vlaams als Europees niveau werkt hij actief mee aan het creëren van een duurzaam (beleids)kader voor sociaal-sportieve praktijken.

Sluiten