Experts detail

Zakayo Wandoloh
Right2Score Foundation
  • armoede 
  • diversiteit en inclusie 
  • werken met partners 
  • sociale innovatie
  • vindplaatsgericht sporten 

Zakayo is één van de oprichters van Right2Score (R2S). Deze praktijk ontstond in 2017 in de Gentse wijk Brugse Poort, toen de stad een buurtgerichte bestemming gaf aan een leegstaand pand in de Meibloemsite. R2S werkt vindplaatsgericht met een doelgroep die door diverse uitsluitingsmechanismen de weg niet vindt naar een volwaardige participatie in onze maatschappij.

R2S baat een indoor sportcomplex uit dat je kan zien als een social impact bedrijf. Ze betrekken ook jongeren die moeilijk aan een job geraken door  een moeilijke schoolsituatie, kansarmoede of door een beperkt sociaal kapitaal. R2S biedt hen een alternatieve informele leeromgeving waar ze arbeidscompetenties opbouwen zoals discipline, omgaan met gezag, engagement en planning.

Zakayo, geboren en getogen in Kenia, is van kleins af aan gebeten door de sportmicrobe. In 2001 immigreerde hij naar België. Hij behaalde een zwarte gordel in Taekwondo en is een VTS erkende jeugdvoetbaltrainer. In 2016 behaalde hij een MBA International Sport Management aan de universiteit van Coventry. 

Zakayo bezit 12 jaar ervaring in het Vlaams jeugdwerk. Zo speelde hij een grote rol in de opmaak van het Masterplan Diversiteit van De Ambrassade. Als jeugdwerker consulteerde hij meermaals lokale overheden bij het opstellen van plannen inzake diversiteit en inclusief beleid.       

Met zijn ervaring als consultant rond Diversiteit & Inclusie, vertelt hij je graag meer over hoe sport uitsluitend en discriminerend is. Maar vooral ook over je hoe deze uitsluitingsmechanismen kan wegwerken. Hij vertelt je hoe je een vindplaatsgerichte aanpak hanteert en hoe je inclusief beleid maakt. En ook heeft hij knowhow over hoe je sociale impact bouwt en meet.

Sluiten