Experts detail

Wenke Thewis
Molenbeek Rebels Basketball
  • Diversiteit & inclusie
  • Werken met meisjes
  • Groeien als club
  • Sociale innovatie
  • Ontwikkeling methodieken

Wenke is de trekker en bezieler van Molenbeek Rebels. Dat is één van de oudste Brussselse sociaal-sportieve praktijken die meer dan 10 jaar geleden mee de aanzet gaf tot emanciperend werken met meisjes uit kwetsbare milieus via de sport. Het is een basketbalclub die meisjes via hun passie voor basketbal wil meenemen in een traject rond talentontwikkeling. De club wordt gekenmerkt door een sterke langetermijnvisie en een specifieke pedagogische aanpak, die opgebouwd is rond participatie en vrijwilligerswerk, ownership, coaching en opleiding.

Meisjes leren om als bestuurslid, coördinator, animator en coach in hun eigen club, hun kracht te vinden. Die kracht gebruiken ze om zowel zichzelf als hun omgeving betekenisvol te laten participeren in de maatschappij. De meisjes maken van de club een familie. Een thuis waar kinderen en jongeren opgroeien met waarden als plezier, rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. Het doorgeven van kennis, methodieken en waarden van generatie op generatie, garandeert een duurzame groei en ontwikkeling.

Sluiten