Experts detail

Gijs Vercoutere
Minor Ndako Sport
  • Diversiteit
  • Werken met nieuwkomers
  • Diversiteit en inclusie
  • Sociale innovatie
  • Drempels wegwerken

Na 6 jaar studies aan de KULeuven koos Gijs in 2010 bewust voor de praktijk: werken met mensen en jongeren. Zo belandde hij bij de vzw Minor Ndako bij een project rond woonbegeleiding voor jonge erkende vluchtelingen tussen 16 en 18 jaar. Twee jaar werden vijf jaar, en zo leerde hij de wereld van jonge vluchtelingen pas echt goed kennen.

Sinds 2014 bouwt Gijs allerlei sportprojecten binnen Minor Ndako uit. Enerzijds vanuit eigen interesse, anderzijds omdat hij zag dat jonge vluchtelingen nauwelijks toegang vonden tot het bestaande aanbod van clubs en competities. Zo bouwde hij een unieke sportwerking binnen de jeugdzorg uit. Sportteams met jonge vluchtelingen spelen in competitie én ze nemen deel aan officiële sportevents. Minor Ndako Sport telt momenteel twee zaalvoetbalteams in de Brussel en loopteams in Brussel, Leuven, Gent en Aalst. Met zijn 10-jarige ervaring geeft Gijs vooral lezingen rond sport en jonge vluchtelingen.

Sluiten