Experts detail

Lien De Bruycker
Sportclub Boezjeern
  • Armoede
  • Werken met partners
  • Sociaal-sportief volwassenwerk
  • Drempels wegwerken
  • Psychische kwetsbaarheid

Veel mensen met een financiële, psychische, sociale of lichamelijke kwetsbaarheid ervaren dezelfde drempels bij sport en beweging. Om hier een antwoord op te bieden werd in Eeklo Sportclub Boezjeern opgericht, een inclusieve omnisportclub voor volwassenen. Deze club kwam er dankzij een intensieve samenwerking tussen een psychiatrisch centrum, een vereniging waar armen het woord nemen en een dienst voor beschut wonen, met ondersteuning van de gemeentelijke sportdienst. Vanuit de expertise die De Bruycker  hierbinnen ontwikkelde, helpt ze jou graag op weg. Dit kan gaan over jouw aanbod aanpassen aan een kwetsbare doelgroep of stappen zetten naar een open en brede club. Ook als je graag wil nadenken over alternatieve sportclubmodellen en vernieuwende samenwerkingsverbanden kan je bij De Bruycker terecht. 

Sluiten